Fresenius Medical Care Sverige

Fresenius Medical Care Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, som tillhandahåller produkter och tjänster för dialysbehandling.

Fresenius Medical Care är världens största leverantör av produkter och tjänster till människor som genomgår dialysbehandling på grund av kronisk njursvikt, ett tillstånd som drabbar mer än två miljoner människor världen över idag. I Sverige är det cirka 4 000 människor som får någon form av dialysbehandlling.

Tillverkningen av dialysmaskiner sker i Schweinfurt i Tyskland. Fresenius Medical Care har drygt 3 200 egna kliniker runt om i världen och behandlar över 264 000 patienter. Fresenius Medical Care har ungefär 88 000 anställda globalt.

Fresenius Medical Care Sverige AB har 36 anställda av vilka 26 personer arbetar med försäljning, service och utbildning. Kontoret är beläget i Sollentuna utanför Stockholm. (Status 20130919)

> Nyheter10 december 2015   08:00

God Jul och Gott Nytt År!

01 juni 2015

Sommartid

07 maj 2015   11:09

Nytt CRRT-system, multiFiltratePRO

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


dialysis-marketing@fmc-ag.com

® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany